Andøy Energi AS har inngått avtale om kjøp av faktureringstjenester av MAIK for perioden Mai 2017 – medio April 2018.
Morten Østerud vil være kundeansvarlig.
MAIK involverer de beste ressurser, som skal sikre at Andøy Energi AS skal merke at de har valgt den riktige leverandøren.

Hjemmesiden til Andøy Energi AS finner du på www.andoy-energi.no