Skip to main content

MAIK har nå inngått partnerskap med Sparebank 1 Factoring og Modhi Finance i forbindelse med fordringsfinansiering og fordringssalg.

Det er en glede for oss å fortelle at vi har utvidet våre tilbud til også å gjelde finansiering og fordringssalg for våre kunder. Valget falt på Sparebank 1 på bakgrunn av deres seriøsitet og lange erfaring.

Deres oppfølging og inkassohåndtering for kjøpte fordringer er i tråd med MAIK sitt verdisyn og etikk, i tillegg til å være en profesjonell aktør i bransjen.

Vi gleder oss til et samarbeid med Sparebank 1.

Med å tilby også denne tjenesten, kompletterer vi tjenesteleveransen til våre kunder.

Dersom du ønsker å høre mer om mulighetene, kan du kontakte Lars Hasselgård på tlf.: 918 17 467 eller Morten Østerud på tlf. 910 06 190