Ny inkassolov vil trolig komme i nær fremtid.

I skrivende stund er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av varierte fagpersoner, som skal vurdere blant annet salærberegning, payback, samt tilpasse Finanstilsynets retningslinjer inn i loven.

MAIK vil holde alle våre kunder oppdatert straks det foreligger ny informasjon.
Klikk her for mer informasjon