Dersom kravene ikke betales i inkassoprosessen, blir de lagt til overvåking. Her blir kravene fulgt opp videre. Vi minner skyldnere jevnlig på at de har et utestående krav både via brev og telefon og ved kredittsjekk følger vi med på om forhold endrer seg hos skyldner. Mange kommer etter hvert i en situasjon hvor de kan betale utestående krav og da vil vi at krav fra våre oppdragsgivere skal bli prioritert.

Vi følger opp gjennom overvåking alle krav hvor det foreligger dom, negativ utleggsforretning, gjeldsbrev eller lignende og hvor skyldner er insolvent eller betalingsudyktig. Overvåkningsprosessen følger kravet inntil foreldelsesfristen på minimum 10 år er nådd.