Skip to main content

Fra 1. juli er forsinkelsesrenten satt ned til 8% og det er viktig å benytte denne satsen fremover.

Forsinkelsesrentesatsen kan endres to ganger i året, hhv. 1. januar og 1. juli.