Skip to main content

Regjeringen har besluttet å redusere inkassosalæret med 10-50% (avhengig av fakturabeløpet) og å redusere purregebyret fra kr 70,- til kr 35,-. Dette gjelder fra 1. oktober 2020.

Det er ingen overraskelse at dette skjer med tanke på den massive oppmerksomheten salæret har fått de seneste år. Bransjen for øvrig må nå ta grep for å fortsatt beholde en god løsningsgrad, kvalitet i leveransen i tillegg til en positiv inntjening. For å lese mer, følg linken nedenfor. MAIK inkasso vil holde dere oppdatert i månedene fremover. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-halverer-inkassosalarer/id2714995/