Inkassovarsel/betalingspåminnelse

  • Tjenester
Maik inkasso sender inkassovarsel på vegne av kunden og håndterer alle henvendelser fra skyldnere. Dette frigjør mye arbeid for våre kunder.  
Les mer

Betalingsoppfordring (BOF)

  • Tjenester
Dersom et krav ikke er betalt innen forfall blir det sendt inkassovarsel. Dette er en purring av kravet og et varsel om at kravet vil gå til inkasso dersom det ikke betales. Dersom heller ikke inkassovarsel blir betalt vil saken bli...
Les mer

Inkasso

  • Tjenester
Utenrettslig: Våre saksbehandlere tar tidlig kontakt med skyldnere for å kunne finne løsninger som tilfredsstiller både skyldnere og våre kunder. Vi får også tidlig avdekket eventuelle uenigheter eller tvister rundt kravet. Vi ønsker å løse sakene så raskt som mulig,...
Les mer

Kredittvask/scoring

  • Tjenester
MAIK Inkasso kredittvasker skyldnere og basert på dette foretas en scoring av den enkelte. Dette danner grunnlag for hvilken arbeidsflyt de legges i og hvilken oppfølging de får. Dette gjør at vi setter inn riktige tiltak mot dine kunder. Høy...
Les mer

Overvåking

  • Tjenester
Dersom kravene ikke betales i inkassoprosessen, blir de lagt til overvåking. Her blir kravene fulgt opp videre. Vi minner skyldnere jevnlig på at de har et utestående krav både via brev og telefon og ved kredittsjekk følger vi med på om...
Les mer