NYHETER

Betalingsoppfordring (BOF)

Betalingsoppfordring (BOF)

Dersom et krav ikke er betalt innen forfall blir det sendt inkassovarsel. Dette er en purring av kravet og et varsel om at kravet vil gå til inkasso dersom det ikke betales. Dersom heller ikke...

les mer
Inkasso

Inkasso

Utenrettslig: Våre saksbehandlere tar tidlig kontakt med skyldnere for å kunne finne løsninger som tilfredsstiller både skyldnere og våre kunder. Vi får også tidlig avdekket eventuelle uenigheter...

les mer
Kredittvask/scoring

Kredittvask/scoring

MAIK Inkasso kredittvasker skyldnere og basert på dette foretas en scoring av den enkelte. Dette danner grunnlag for hvilken arbeidsflyt de legges i og hvilken oppfølging de får. Dette gjør at vi...

les mer
Overvåking

Overvåking

Dersom kravene ikke betales i inkassoprosessen, blir de lagt til overvåking. Her blir kravene fulgt opp videre. Vi minner skyldnere jevnlig på at de har et utestående krav både via brev og telefon...

les mer